top of page

Eduskuntavaalit 2023

Kommunistinuoret_Pois leikkaukset ja kurjuuttaminen_200223.png

Suomessa tarvitaan isoa politiikan suunnanmuutosta. Sanna Marinin viiden puolueen hallitus on kiihdyttänyt militarismia ja vienyt Suomea sotaliitto Natoon, säätänyt hoitajien lakot murtaneen pakkotyölain sekä jättänyt lunastamatta ilmastolupaukset ja korjaamatta peruspalvelujen isointa ongelmaa: riittävän rahoituksen puutetta.  

 

Suomessa on jo 30 vuotta vallinnut uusliberaali konsensus, jossa kaikki eduskuntapuolueet ovat hyväksyneet kokoomuksen toivomaa politiikkaa, vaikka se on hyödyttänyt vain harvoja. Maamme varallisuus on kasautunut rikkaimman 10 prosentin käsiin, ja suurimman osan tulojen kasvusta on saanut osakseen rikkain yksi prosentti. Monet ihmiset kamppailevat toimeentulonsa kanssa ja joutuvat turvautumaan useampaan työhön sekä epävarmoihin ja silppuisiin töihin. Asumisen hinta on monilla seuduilla jo ylittänyt kipurajan, kun pelkän vuokran maksuun menee käytettävistä tuloista kohtuuttoman suuri osuus. 

 

Nykyiset eduskuntapuolueet eivät ole kyenneet haastamaan kokoomuksen linjauksia tai tuomaan selvää vaihtoehtoa vallan ja varallisuuden uusjaon sekä ekologisen systeeminmuutoksen, rauhan rakentamisen ja yhdenvertaisuuden puolesta. Meidän työläisten ja markkinaehtoisesta politiikasta kärsivien on saatava äänemme kuuluviin. Siksi SKP. 

 

Tutustu Komnuorten ajankohtaispoliittisiin kantoihin!

 

Linkki SKP:n vaaliohjelmaan sekä vaalimanifestiin!

bottom of page