Etsi

Ungkommunisternas nya styrelsen valdes


Ungkommunisternas logotyp.

Årsmötet av Ungkommunisterna valdes den nya styrelsen till förening den 13 mars. Årsmötet hölls fysiskt på FKP:s distriktskontor i Tammerfors, enligt coronabegränsningar och -rekommendationer, och delvis på distans.


Till Ungkommunisternas ordförande för nästa mandatperiod valdes Jiri Mäntysalo. Anni Kivistö valdes som viceordförande, Heikki Ekman som sekreterare och Erno Haverinen som ekonomiansvarig.


Övriga styrelseledamöter är:

Toni Kallioinen

Elmeri Karlsson

Leevi Lepola

Bex Tapanainen

Aleksanteri Aarni (vicemedlem)

Ilkka Aho (vicemedlem)


Tre kamrater valdes in i styrelsen som nya medlemmar; Elmeri Karlsson, Leevi Lepola och Bex Tapanainen.