Etsi

Työtä, turvaa ja paremmat palvelut


Kuvassa Sira Moksin piirros hoitajasta, joka yrittää maksaa kassalla ostoksensa pomon kiitoskortilla. Alla teksti: 'Lisää tätä samaa vai paremmat palvelut?'.

Kommunisteilta löytyy tahtoa ja ratkaisuja. Aluevaaleissa haluamme turvata julkiset sote-palvelut lähellä ihmisiä, lopettaa palvelujen ulkoistamiset, keskittämiset ja yksityistämiset sekä lisätä lähidemokratiaa ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia. Näemme pelastustoimen huoltovarmuudesta huolehtimisen ja demokraattisen ohjauksen vahvistamisen tärkeänä.

Palveluiden on oltava saatavissa asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Sosiaali-, mielenterveys- ja terveyspalveluiden aliresursointi näkyy pidentyneinä hoitojonoina, hoitoon pääsyn hankaluutena ja vanhustenhoidon räikeinä ongelmina.

Sote-uudistuksen rahoitusmalli ei lupaa asioihin parannusta – siksi koko rahoitusmalli on suunniteltava uudestaan. On irrottauduttava uusliberaaleista menoraameista ja luotava hyvinvointiraami, jolla rahoitus turvataan todellisen palvelutarpeen mukaan.


Hallituksen sote-uudistus on itsessään isku demokratialle, sillä päätöksenteko karkaa kauemmas ihmisistä ja etäälle pienemmistä paikkakunnista. On tehtävä toimia lähidemokratian lisäämiseksi hyvinvointialueilla.

Mielenterveyttä ei voi enää sivuuttaa


Monet ihmiset joutuvat painiskelemaan mielenterveyden haasteiden kanssa. Näiden aiheutumiseen on löydettävissä lukuisia yhteiskunnallisia syitä kuten työttömyys, köyhyys, avun saamisen vaikeus sekä yhteiskunnan asettama henkinen paine

Eri tutkimusten mukaan 20-25 % nuorista kärsii jostakin mielenterveyden häiriöstä. Kolme neljäsosaa mielenterveysongelmista puhkeaa ennen 25 vuoden ikää ja noin puolet jo ennen 14. ikävuotta. Myös itsetuhoisuus yleistyy nuoruusiässä. Vakavia ja toistuvia itsemurha-ajatuksia on 10–15 prosentilla nuorista. Nuorista 3-5 prosenttia on yrittänyt itsemurhaa.