Etsi

"Talouskasvun ihannoinnista on luovuttava"


Kommunistinuorten varapuheenjohtaja Toni Kallioinen.

Ympäristökriisi on tämän päivän suurin ihmiskuntaa koskeva ongelma. Kommunistinuorten varapuheenjohtajan Toni Kallioisen mukaan ihmisiä ja ympäristöä riistävän jatkuvan talouskasvun tavoittelusta tulee siirtyä ekologiseen suunnitelmatalouteen.


Kallioisen mukaan ympäristökriisi on ollut jo pitkään tiedossa, mutta vasta viimeisten vuosien aikana on ryhdytty vakavammin pohtimaan sen yhden osa-alueen, eli ilmastokriisin, korjaamista. Hän täsmentää, etteivät yksilönvalinnat ratkaise mitään, vaan teollisuutta ja tuotantoa on supistettava. Konkreettisesti on myös voitava määritellä, kuinka kauan kunkin tuotteen tulee kestää sekä parannettava tuotteiden korjauskelpoisuutta.


Ruokaa tuotetaan 10 miljardille ihmiselle, mutta nälkää näkee satoja miljoonia ihmisiä.

"Talouskasvun ihannoinnista on luovuttava. Talouskasvu perustuu ympäristön ja ihmisten kasvavalle riistolle, josta todellisuudessa hyötyy vain murto-osa kansalaisista. Vähenevistä luonnonvaroista tulee pitää kiinni ja käyttää vain pakollisen verran," Kallioinen kertoo.


Ruokatuotannon osuus maailman kokonaispäästöistä on huomattava. Siinä, että ruokaa tuotetaan 10 miljardille ihmiselle, mutta silti nälkää näkee satoja miljoonia ihmisiä, on Kallioisen mukaan valtava ristiriita. Tällä hetkellä eläimille syötetään massiivisia määriä ihmisille kelpaavaa ruokaa, jotta nämä sitten puolestaan voidaan syödä. Tämän vääristymän korjaamiseksi on lopetettava lihan ja maidon tehotuotanto sekä vähennettävä niiden käyttöä.


"Autoilua tulee taasen vähentää rajoituksin ja kielloin - ei kustannuksia lisäämällä, sillä se koskee pahiten maaseudun köyhään väestöön. Myös sähköautot kuluttavat luonnonvaroja eivätkä ole päästöttömiä. Päästöjen vähentämisen lisäksi on kasvatettava hiilinieluja."


Sotateollisuus ja armeijat ovat aikamme pahimpia saastuttajia.

Minkälaisia ratkaisuja yhteiskunnan tasolla tulisi toteuttaa, joita yksilönvalintojen voimaan luottavat eivät ota huomioon?


"Tarvitaan systeeminmuutos, joka ei perustu jatkuvan talouskasvun ihanteeseen rajallisessa maailmassa. Niin sanottu viherpesu on lopetettava ja siirryttävä aidosti kestäviin ratkaisuihin. Tuotannossa on siirryttävä koko yhteiskunnan kattavaan suunnitelmatalouteen, jossa tuotetaan sen verran, että ihmisten tarpeet saadaan tyydytetyiksi."


Kallioinen tuo myös julki sen tosiasian, että sotateollisuus ja armeijat ovat aikamme pahimpia saastuttajia. Näitä ei edes sisällytetä kansainvälisiin ilmastosopimuksiin. Merkittävimpänä ratkaisuna tähän Kallioinen näkee kansainvälisen aseistariisunnan.Toni Kallioinen on SKP:n ehdokkaana kevään kuntavaaleissa Joensuussa.

Katso Kommunistinuorten kuntavaalisivut!