top of page
Etsi

Taistelevaa saamelaisten kansallispäivää!


Neliökuvassa taustalla saamelaislippu sekä tekstit: Taistelevaa saamelaisten kansallispäivää! Nyt on aika tehdä saamelaisten oikeuksien toteutumista ja saamen kielten asemaa vahvistavia tekoja. Saamelaiskäräjälaki saatava maaliin pikaisesti!'.

Tänään 6.2. vietetään saamelaisten kansallispäivää. Kommunistinuoret näkee, että saamelaiskäräjälaki on saatava viipymättä eduskunnan äänestettäväksi ja hyväksyttäväksi. Suomen on myös vihdoin ratifioitava ILO 169 -sopimus, joka tukee saamelaisten oikeuksia. Pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielien asemaa ja koulutusmahdollisuuksia on vahvistettava määrätietoisella politiikalla.


Saamelaiset ovat Euroopan ainoa alkuperäiskansa. Saamelaisten oikeudet eivät toteudu kuten Yhdistyneiden Kansakuntien alkuperäiskansojen oikeuksia koskevassa ILO 169 -sopimuksessa on suunniteltu. Suomi ei ole vieläkään ratifioinut sopimusta. Kommunistinuoret vaatii sopimuksen ratifioimista pikaisella aikataululla.


YK:n ihmisoikeuskomitea on pariinkin otteeseen moittinut Suomea saamelaisten oikeuksien polkemisesta. Uusi esitetty saamelaiskäräjälaki vahvistaisi saamelaisten itsemääräämisoikeutta sekä lakiesityksellä on Saamelaiskäräjien tuki.


Kasvavan sotilaallisen jännittyneisyyden, militaristisen ilmapiirin ja valtavan asevarustelun sijaan on rakennettava rauhanpolitiikkaa, joka perustuu dialogiin ja yhteistyöhön kansojen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Vastustamme myös nykyään Lapissa Naton kanssa pidettäviä sotaharjoituksia, joita on käyty Saamenmaalla. Kasvavan sotilaallisen jännittyneisyyden, militaristisen ilmapiirin ja valtavan asevarustelun sijaan on rakennettava rauhanpolitiikkaa, joka perustuu dialogiin ja yhteistyöhön kansojen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.


Suomen on päästettävä irti kolonialistisesta asenteesta sekä annettava saamelaisille oikeus päättää omista asioistaan.

bottom of page