Etsi

Suvereeni Kuuba taistelee tuomittua kauppasaartoa vastaanYhdysvaltojen asettama, yli 60 vuotta jatkunut kauppasaarto ei pysäytä kuubalaisen sosialismin kehitystä, koska kansa tukee vahvasti vallankumousta, joka on nostanut kansan maan ohjaksiin. Merkittäviä haasteita ja vaikeuksia kauppasaarto silti aiheuttaa yhteiskuntaan. Kommunistinuoret näkee välttämättömänä kansainvälisen solidaarisuustoiminnan vahvistamisen imperialistisen ja rikollisen kauppasaarron lopettamiseksi.


YK:n yleiskokous on äänestänyt jo vuodesta 1992 lähtien Kuuban kauppasaarron lopettamisen puolesta. Joka äänestyskerta koko maailma on ollut Kuuban kansan puolella. Viime vuonna vain Yhdysvallat ja Israel äänestivät kauppasaarron jatkamisen puolesta, kun 183 maata olivat sitä vastaan.Yhdysvaltojen haaveissa porvarillinen vallanvaihto


Kauppasaarto on taloudellista sotaa. Yhdysvallat on asettanut sen Kuuballe vuonna vuonna 1962 edistääkseen agendaansa vallanvaihdosta Kuubassa, vallankumouksen tuhoamisesta ja kansanvaltaisen sosialismin korvaamisesta Yhdysvallat-mielisellä porvarivallalla ja kapitalismilla. Sanktiot estävät lähes kaiken kaupankäynnin maiden välillä sekä muun muassa rajoittavat matkailua ja rahaliikennettä. Vuonna 1996 kauppasaartoa kiristettiin niin sanotulla Helms-Burton-lailla, joka merkitsi myös muissa maissa toimivien yritysten rankaisemista, jos ne harjoittavat liiketoimintaa Kuuban valtion tai kuubalaisten kanssa. Trumpin hallinnon aikana lain aiemmin käytöstä pois olleita säädöksiä aktivoitiin ja näin kiristettiin kauppasaartoa entisestään.


Monien koneiden, varaosien ja lääkkeiden hankkiminen välikäsien kautta tulee Kuuballe jopa 30-40 % kalliimmaksi kuin läheltä ostettuna.

Konkreettisesti kauppasaarto estää ja vaikeuttaa muun muassa yhteiskunnan palveluita, kuten terveydenhuoltoa, varten hankittavien tarvikkeiden tai osien saamista. Kuuba ei esimerkiksi voi ostaa vapaasti lääkkeitä, instrumenttaja tai teknologiaa, joiden komponenteista yli 10 % on peräisin Yhdysvalloista. Monien koneiden, varaosien ja lääkkeiden hankkiminen välikäsien kautta tulee Kuuballe jopa 30-40 % kalliimmaksi kuin läheltä ostettuna.


Yhdysvaltojen lietsoma yksipuolinen taloussota ei vaikuta ainoastaan Yhdysvaltojen ja Kuuban välisiin asioihin vaan sanktiot näkyvät myös esimerkiksi Suomesta Kuubaan tai ihan vain jollakin 'Kuuba'-maininnalla tehtyjen tilisiirtojen ongelmina. Monet pankit ovat alkaneet tiedustella maksun lähettäjältä lisätietoja tai kieltäytyneet käsittelemästä maksuja. Yhdysvallat pyrkii estämään Kuubaa saamasta valuuttaa kohdistamalla uusia pakotteita pankkisektorille.

Etusijalla on kansa ja ympäristö

Pakotteiden aiheuttamista haasteista huolimatta kuubalainen sosialismi on saanut aikaan huomattavia saavutuksia. Koulutus on maksutonta kaikilla asteilla ja tasoltaan maailman parhaimmistoa, terveydenhuolto ennaltaehkäisevää ja maksutonta, työllisyysaste korkea julkisen sektorin vahvan roolin takia sekä kulttuuria ja taidetta arvostetaan ja kulttuurielämään osallistuminen nähdään kaikkien oikeudeksi. Myös kuubalaisen osallistuvan lähidemokratian toteutumisessa on esimerkkiä otettavaksi muualle maailmaan. Asumisen perusoikeuden toteutuminen turvataan pitämällä asumisen hintataso edullisena.

Lisäksi on ehdottomasti mainittava, että ihmisten välinen solidaarisuus ja yhteisöllisyys on Kuubassa vahvaa – verrattuna kapitalismin edistämään individualismiin ja työväenluokan hajottamiseen.


Kuuba osallistuu aktiivisesti ympäristön puolesta tehtävään yhteistyöhön, edistää ekologista tutkimusta sekä pohtii miten etenkin lähialueilla vastataan ja torjutaan ilmasto- ja ympäristökriisin vaikutuksia.

Asukaslukuun suhteutettuna Kuubassa on eniten lääkäreitä maailmassa, 9 lääkäriä tuhatta asukasta kohden. Monet varmasti tietävätkin Kuuban konkreettisesta solidaarisuudesta, johon kuuluu myös lääkärien lähettäminen ympäri maailmaa sinne, missä lisäkäsiä tarvitaan terveydenhuoltoon. Näin on tapahtunut myös koronaviruspandemian suhteen – kuubalaisia lääkäreitä on työskennellyt ja pelastanut henkiä pandemian aikana jo noin 40 maassa. Kuuban sosialismi osoittaa myös, miten ympäristö ja luonto tulee huomioida yhteiskunnassa niin, että ympäristö on hallinnon prioriteeteissa kansan hyvinvoinnin kanssa ylimpänä ja miten ympäristölliset vaikutukset selvitetään kaikessa päätöksenteossa. Kuuba osallistuu aktiivisesti ympäristön puolesta tehtävään yhteistyöhön, edistää ekologista tutkimusta sekä pohtii miten etenkin lähialueilla vastataan ja torjutaan ilmasto- ja ympäristökriisin vaikutuksia. Kuten kaikissa yhteiskunnissa, Kuubassakin on ongelmia ja kehityskohteita. Hallinto on kuitenkin näistä tietoinen, koska epäkohtia on tunnustettu julkisesti ja hallinto käy suoraakin dialogia ihmisten kanssa epäkohtien korjaamisen ja kauppasaarron haasteiden ylittämisen avuksi.

Kuubaa ei lannisteta

Historia on opettanut Kuubaa olemaan antamatta ulkomaisten voimien tai yksityisen varallisuuden vaikuttaa asioihinsa. Kuubassa ei tietenkään tehdä asioita samalla tavalla kuin porvarivaltioissa ja siksi maan toimintaa ja politiikkaa ei haluta tuoda positiivisessa valossa esiin kapitalistisissa medioissa. Solidaarisuutta ja sosialismia tukevilla äänillä on jälleen tarvetta enemmän kuin koskaan.


Kommunistinuoret vaatii Suomelta aktiivista kauppasaarron tuomitsemista sekä sen mukaisia pyrkimyksiä EU:n ja Yhdysvaltojen suuntaan ja yhteistyötä Kuuban kanssa.

Kerrotaan yhdessä, että Kuuban kansalla tulee olla täysi oikeus ja mahdollisuus rakentaa ja kehittää yhteiskuntaansa ilman Yhdysvaltojen imperialistista painostusta ja sabotaasia. Kuuba toimii ympäri maailmaa tarjoten apuaan erilaisten kriisien hoitamisessa ja ratkaisussa esimerkillisen solidaarisesti ja pyyteettömän humaanilla tavalla. Toimitaan mekin solidaarisesti Kuuban kansaa kohtaan! Kommunistinuoret vaatii Suomelta aktiivista kauppasaarron tuomitsemista sekä sen mukaisia pyrkimyksiä EU:n ja Yhdysvaltojen suuntaan ja yhteistyötä Kuuban kanssa. On jo korkea aika päättää tämä järjetön kauppasaarto, joka hankaloittaa monien kuubalaisten arkea sekä kansan parhaaksi tarkoitettujen yhteiskunnan palvelujen sujuvuutta. ¡Viva Cuba!