Etsi

Solidaarista ja taistelevaa naistenpäivää!Kommunistinuoret toivottaa kansainvälisenä naistenpäivänä solidaarisuutta ja taistelutahtoa työväenluokan yhteiseen kamppailuun poistamaan ne esteet, jotka ovat edelleen naisten oikeuksien toteutumisen ja sukupuolten tasa-arvon tiellä.


Toisessa sosialististen naisten konferenssissa vuonna 1910 tehtiin päätös perustaa erityinen tapahtuma naisten oikeuksien edistämiseksi maailmanlaajuisesti.

Kansainvälisen naistenpäivän taustalla on ollut Kööpenhaminassa 26.–27.8.1910 järjestetyssä toisessa sosialististen naisten konferenssissa tehty päätös perustaa erityinen tapahtuma naisten oikeuksien edistämiseksi maailmanlaajuisesti. Päätöksen mukaan jokaisessa maassa tulee viettää joka vuosi kansainvälistä naispäivää, yhteistä maailmanlaajuista juhlapäivää, jolloin myös vaaditaan naisille äänioikeutta.


Tänä päivänä naisten kohtaamat ongelmat ja epäkohdat ovat laajoja, erilaisia ja vaihtelevia, mutta poliittista työtä ja aktivismia riittää tehtävänä niin Suomessa kuin muuallakin. Tilanteet vaativat naisten oikeuksien puolesta tehtävän työn tukemista, solidaarisuuden osoitusta ja ongelmakohtien esillä pitämistä ympäri maailmaa - kohti koko työväenluokan vapautumista kapitalismin kahleista.


Täällä meillä useimmat oikeistolaisen leikkauspolitiikan vaikutukset kohdistuvat edelleen suoraan tai välillisesti naisiin eikä nykyinen hallitus ole ratkaissut tilannetta. Kuntien työntekijät ovat pääosin naisia ja elävät usein palkkakuopassa. Tilastojen mukaan myös pätkätöitä tekee useimmiten nainen. Koronaepidemia vaikutti eniten palvelualoihin, joissa työntekijät ovat naisia. Toisaalta työt kasautuivat samaan aikaan hoiva-alojen naisille.


Kuntatyöntekijöiden palkkoja on nostettava ja työsopimuksia vakinaistettava.

Me kommunistit esitämme uudessa SKP:n kuntavaaliohjelmassakin esiin nostettuja ratkaisuja naisten jaksamiseen töissä, kotona ja eläkkeellä. Kuntatyöntekijöiden palkkoja on nostettava ja työsopimuksia vakinaistettava. Kunnissa on lyhennettävä työaikaa 6 tuntiin päivässä ansiotasoa alentamatta. Kansaneläkkeen määrää on korotettava reilusti. Lasten iltapäivätoimintaa on järjestettävä maksuttomasti.


Aborttilakia on uudistettava siten, että syyn kertominen ei ole enää ehtona abortille.

Terveydenhuollossa on perustettava kunnallisia gynekologin palveluita, jotta voidaan tarjota gynekologikäyntejä ja konsultaatiota matalalla kynnyksellä. Kuntien on tarjottava kaikille sitä tarvitseville maksuton ehkäisy. Sukupuolitautitesteihin on päästävä ilman ajanvarausta ja pikatestien ollessa mahdollisia myös nimettömästi. Aborttilakia on uudistettava siten, että syyn kertominen ei ole enää ehtona abortille.