Etsi

Rikkaat verolle ja hävittäjämiljardit muuhun käyttöön - työväenluokka etusijalle talousarviossa!Koko poliittinen ympäristö Suomessa on täynnä vaihtoehdottomuutta ja todellisten ratkaisujen puutetta. Valtapuolueet ja luokkatietoisuutta vailla olevat ihmiset kinastelevat siitä, kuka on kaikkeista köyhin ja keneltä vähäosaiseltä väestönosalta tai yhteiskunnan toiminnosta voidaan leikata. Nyt tärkeää on lopettaa tämä leikkauspolitiikan uhka ja ryhtyä toteuttamaan radikaalia vasemmistolaista politiikkaa, joka tarkoittaa kapitalistisen talouden rakenteiden kaatamista työväen ja ympäristön hyväksi.


Julkisen puolen elvytystoimet sekä lisärahoitus ovat edellytys globaalista talouskriisistä selviämiselle. Korona ei säästänyt mitään maata, taloutta tai kansakuntaa teollisuuden, tuotannon ja työn rakenteita ravisuttavalta shokkilta. Tästä seuraa tutun tarinan kiihtyvä toisto: "Suomeen ei vain kannata sijoittaa; suomalaisilla työntekijöillä on liian hyvät olot". Jos elvytystoimet tehdään jälleen kerran antamalla kapitalisteille lisää resursseja ja siimaa, on tulos päivänselvä: valtion ja unionin rahat ja resurssit eivät päädy koetellun työväen käsiin, vaan edessä on maailmantalouden mahdollistamia pakkomyönnytyksiä.


Kaikesta elvytyksestä huolimatta työläisten tekemän työn tulokset ja tuottamisen lisäarvot päätyvät kapitalisteille, tulo- ja varallisuuserot syvenevät sekä luonnonvarat ovat yksityisen pääoman riistettävissä.

Nyt on kuitenkin oltava myös tarkkana, minkälaista elvytystä tehdään. Elvyttäväksi kutsutun perinteisen politiikan ydinongelma on se, että sillä pyritään pelastamaan kapitalismi eikä sen avulla voida toteuttaa yhteiskunnan rakenteita muuttavia uudistuksia. Kaikesta elvytyksestä huolimatta työläisten tekemän työn tulokset ja tuottamisen lisäarvot päätyvät kapitalisteille, tulo- ja varallisuuserot syvenevät sekä luonnonvarat ovat yksityisen pääoman riistettävissä.


Työllisyyden lisäämisen kannalta parhainta on lyhentää työaikaa ja lisätä julkisen sektorin rahoitusta uusien työpaikkojen avaamiseen. Köyhyyttä ja eriarvoisuutta torjutaan parantamalla perusturvaa ja turvaamalla jokaiselle kohtuulliseen elämiseen riittävä tulotaso, mikäli siihen ei omalla työllä yllä. Toimimattoman kapitalistisen systeemin rakenteisiin iskevää on luoda talousarvion ohella pidemmän tähtäimen tehokas suunnitelma siitä, miten pienennetään tuotantoa ja kulutusta vastaamaan todellista tarvetta yhteiskunnassa. Juuri työajan lyhentäminen on konkreettinen askel kohti solidaarista ja ekologista pienemmän tuotannon ja kulutuksen maailmaa.


Kehitykselle, jossa nuorien opiskeluaikaa halutaan lyhentää ja siirtoa työelämään nopeuttaa, tulee saada loppu.

Koulutuksen resurssit on yksinkertaisesti laitettava kuntoon. Kehitykselle, jossa nuorien opiskeluaikaa halutaan lyhentää ja siirtoa työelämään nopeuttaa, tulee saada loppu. Opiskelijoilla tulee olla oikeus saada riittävän ja kattavan ammattitaidon takaava koulutus eikä nykyisten tutkintoaikojen lyhentäminen palvele muuta kuin menoleikkaustavoitteita. Myöskään opintotuen tasoa ei saa heikentää ja täten lisätä opiskelun lainapainotteisuutta. Torjumme valtionvarainministeriön budjettiesityksessä mainitun aikuiskoulutustuen mahdollisen poiston; elinikäistä oppimista tulee pystyä tukemaan.


Verotusjärjestelmä on uudistettava oikeudenmukaisemmaksi ja toimivammaksi. Rahoitusta julkiselle sektorille, yhteisiin palveluihin, perusturvan vahvistamiseen ja ympäristökriisin torjuntaan on mahdollista kerätä kiristämällä pääomiin kohdistuvaa verotusta; muun muassa korottamalla yhteisöveroa ja suurien perintöjen ja lahjojen verotusta, ottamalla varallisuusvero ja pörssikauppojen varainsiirtovero takaisin käyttöön sekä ryhtymällä verottamaan pääomatuloja progressiivisesti ja ottamalla ne kunnallisverotuksen piiriin. Lisäksi vaadimme suuryrityksiin kohdistuvien erilaisten ympäristö- ja haittaverojen, kuten kaivosveron, käyttöön ottamista ja kiristämistä.


Talous edellä -ajattelu tulee päätöksenteossa ja politiikassa lopettaa, ja talous rakentaa toimimaan työväen ja ympäristön parhaaksi. Pelkästään talouden ehdoilla eteneminen on haitallista myös esimerkiksi nyt koronakriisissä, kun maata avattiin turhan rivakkaa ja riskiryhmät heitettiin junan alle.


Nyt on viimein aika antaa fossiili-intensiivisen teollisuuden kuolla ja siirtää resursseja asioihin, joita oikeasti tarvitaan.

Nyt on viimein aika antaa fossiili-intensiivisen teollisuuden kuolla ja siirtää resursseja asioihin, joita oikeasti tarvitaan. Tällaisia ovat muun muassa maatalouden muuttaminen hiiltä sitovaksi, uusiutuvaan energiaan, joukkoliikenteeseen, yhteisomistusta tukevien asumismuotojen kehittämiseen ja kestävään rakentamiseen.


Nykyisen verkkaisella vauhdilla ja asenteella sekä tähän menneessä nähdyillä olemattomilla päätöksillä ei voida mitenkään torjua ympäristökriisiä. Aika loppuu pian kesken. Hallituksen ”kunnianhimo" ei ole näkynyt konkreettisesti juuri mitenkään, vaan puhutaan vain vuonna 2035 EHKÄ saavutettavasta hiilineutraaliudesta. Samaan aikaan kaivosteollisuuden annetaan mellastaa estottomasti pitkin maata ympäristölainsäädännön ja viranomaisten tuijotellessa

kengänkärkiään!


Hallituksen on viimein hylättävä suunnitelmat hävittäjistä, mikään puolue ei voi kutsua itseään vasemmistolaiseksi, jos se on syytämässä miljardeja hävittäjiin.

Hallituksen on viimein hylättävä suunnitelmat hävittäjistä, mikään puolue ei voi kutsua itseään vasemmistolaiseksi, jos se on syytämässä miljardeja hävittäjiin.

Me emme todellakaan voi pelastaa kapitalismia nyt ja huolehtia ympäristöstä vasta sitten, kun siihen on ”varaa”. Sellaista tilannetta ei tule ikinä edes tapahtumaan. Siksi sitä rohkeaa ja vastuullista päätöksentekoa tarvitaan juuri nyt.