Etsi

Panostuksia opiskelijoiden hyvinvointiin!


Kuvassa opiskelijoita työskentelemässä kahvilassa ja kuvan päällä teksti: 'Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja jaksamisen palauttaminen vaatii lisää resursseja opiskelijapalveluihin sekä muutosta etäopintojen aikana lisääntyneeseen, opiskelijoiden taakkaa kasvattavaan opetuskulttuuriin.'.

Puolitoista vuotta kestäneen koronapandemian ja sen myötä asetettujen rajoitusten pahentamia vaikutuksia opiskelijoiden ja nuorten hyvinvointiin ei ole torjuttu, vaikka hyvinvoinnin, jaksamisen ja mielenterveyden kriisi on ollut näkyvillä jo ennen pandemiaa. Kommunistinuoret vaatii opiskelijapalvelujen resurssien lisäämistä sekä suorituskeskeisen opiskeluilmapiirin korjaamista.


Yle kirjoitti sunnuntaina 25.7. korkeakouluopiskelijoiden ongelmista muun muassa jaksamisen ja mielenterveyden kanssa. Tamperelainen Johanna Rita on kerännyt korkeakouluopiskelijoilta laajasti rehellisiä tositarinoita siitä, kuinka korona-aika on romuttanut heidän fyysisen ja henkisen hyvinvointinsa. Jutussa nähdään useita opiskelijoiden kommentteja tilanteestaan.


Koronapandemiaa on hoidettu etupäässä taloudellisten seikkojen siivittämänä, mutta pahoinvointia estävät toimet ovat usein rajoittuneet lähinnä tsemppipuheisiin. Etäopetukseen siirtyminen on ollut tarpeellista osana pandemian vastaisia toimia. Mutta se, miten etäopetusta on käytännössä järjestetty ja onko esimerkiksi hybridimallia tajuttu hyödyntää, on puutteellista. Korkeakouluissa ei etäopetuksen alettua opiskelijoiden kokemusten mukaan ryhdytty hyödyntämään etäluentoja tai opetusta suorina webinaareina. Sen sijaan opiskelijoille annettiin pitkiä palautustehtäviä, videotallennettuja luentoja ja hyvinvointilomakkeita.


Kapitalistinen tulosajattelu ja porvarillinen hyötynäkökulma on ottanut yhä enemmän jalansijaa oppilaitoksissa.

Opiskelijapalvelujen merkitystä ei voida varmastikaan korostaa liikaa. Nopea pääsy terveydenhoitajalle, psykologille tai on koulutustenjärjestäjien tavoitteissa, mutta käytännössä tästä ideaalitilanteesta ollaan vielä kaukana. Asiaa ei voida ratkaista taianomaisesti odottamalla, vaan se vaatii lisää resursseja opiskelijapalveluihin ja lisää ammattilaisia oppilaitoksiin.


Keskustelun paikka on myös siitä, miten opiskelijat ylipäätään nähdään koulutusjärjestelmässä. Kapitalistinen tulosajattelu ja porvarillinen hyötynäkökulma on ottanut yhä enemmän jalansijaa oppilaitoksissa ja esimerkiksi taannoinen amisreformi oli keino kasvattaa yritysten vaikutusvaltaa opetuksessa ja vahvistaa oikeistopoliitikkojen ajatusta siitä, kuinka ammatillisia opiskelijoita ikään kuin valmistetaan liukuhihnalta suoraan firmojen palvelukseen. Paineiden kasaantumista, suorituskeskeistä ilmapiiriä ja opetuksen sivistyksellisen puolen heikentymistä on syytä vastustaa sekä asiaan on kiinnitettävä huomiota esimerkiksi opiskelijoiden vaikuttamiselinten ja opiskelijajärjestöjen toimesta.

Kirjoitimme Kommunistinuorissa huhtikuussa 2020 yhtäläisestä oikeudesta lähiopetukseen. Tuolloin yli kuukauden kestäneiden etäopetusjaksojen vaikutus opiskelijoiden hyvinvointiin ja oppimistuloksiin alkoivat jo näkyä takapakkina perusasteella, toisella asteella ja korkeakouluissa.


Tartuntatilanteen vaatiessa opiskelijamäärien rajoittamista fyysisesti, on tärkeää hyödyntää hybridimallia.

Lähtökohtaisesti oppilaitosten omat tilat ja puitteet soveltuvat usein sekä opiskelijoiden että henkilökunnan työn näkökulmasta hyvin vastaamaan tarpeita ja luovat siten oppimisen ja työskentelyn kannalta sopivan ympäristön. Lähiopetuksella voidaan myös tarjota opiskelijalle hänen tarvitsemaansa henkilökohtaista tukea ja apua paremmin sekä huolehtia yhdenvertaisesta oikeudesta laadukkaaseen opetukseen. Näistä syistä lähiopetus tulee turvata oppilaitoksissa myös tulevaisuudessa.

Tartuntatilanteen vaatiessa opiskelijamäärien rajoittamista fyysisesti, on tärkeää hyödyntää hybridimallia, jossa osa opiskelijoista on tietyn aikaa lähiopetuksessa ja osa etänä. Tällöin voidaan tunnistaa ja välttää edes osa niistä jaksamisongelmista, jotka syntyisivät ja pahentuisivat yksimittaisten etäopetusjaksojen pitkittyessä.