top of page
Etsi

Oikeutta! - Naisten ääni kuuluviin


Oikeutta! Naisten ääni kuuluviin.

Kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3. vaadimme yhdenvertaisuutta, naisten oikeuksien toteutumista, rauhaa sekä naisia sortavien rakenteiden purkamista. Nämä vaatimukset täyttävät katuja ympäri maailmaa tähdäten maailmaan ilman sortoa ja väkivaltaa.


Naiset ympäri maailman joutuvat kohtaamaan epätasa-arvoa, syrjintää, sortoa ja väkivaltaa. Nykyään parhaissakin olosuhteissa naisten on yhä kamppailtava patriarkaalisesti määriteltyjä yhteiskunnallisia rooleja vastaan.


Sukupuolten välisen palkkatasa-arvon eteen on vielä paljon tehtävää Suomessa. Naisvaltaisten alojen palkkakehitys on jäänyt muista aloista jälkeen, vaikka työtaakka näillä aloilla on vain lisääntynyt. Tällä on kauaskantoinen seuraus, joka näkyy naisilla esim. pienempinä eläkkeinä. Riittämätön toimeentulo ajaa naisia ja perheitä ongelmiin varsinkin näinä kasvaneiden elinkustannusten aikoina.


Suomi on yksi EU:n vaarallisimmista maista naisille. Joka kolmas nainen Suomessa kokee elämänsä aikana parisuhdeväkivaltaa, ja ainakin 50 000 naista vuosittain kokee seksuaalista väkivaltaa. Naisiin kohdistuu huomattavasti syrjintää ja vihaa verkossa.


Maailmalla monissa paikoissa on viime vuosina otettu takapakkia naisten oikeuksien toteutumisessa. Taliban-hallinto Afganistanissa on rajoittanut merkittävästi tyttöjen ja naisten elämää, yhteiskunnassa toimimista ja oikeuksia esimerkiksi koulutukseen. Aborttioikeutta on rajoitettu Yhdysvalloissa ja Puolassa. Sodat ovat loukkauksia ihmisoikeuksia vastaan.


Jin, jiyan, azadî on tullut tunnetuksi Rojavan vallankumouksen johtotähtenä ja kurdiliikkeen taisteluhuutona, jossa korostetaan, että naisten vapaus on edellytys vapaalle ja demokraattiselle yhteiskunnalle.

Iranissa puhkesi mielenosoitusten sarja siveyspoliisin kidutettua nuoren kurdinaisen

kuoliaaksi viime syyskuussa, kun hän ei ollut käyttänyt hijabia. "Jin, jiyan, azadî" -huudot ovat kuuluneet kaduilla ympäri maailman. Ne merkitsevät naista, elämää ja vapautta. Protestit, jotka ovat saaneet patriarkaatin vastaisen sävyn, vaativat laajempaa muutosta Iranissa ja esimerkiksi oikeutta itäisen Kurdistanin Rojhelatin kurdeille. Jin, jiyan, azadî on tullut tunnetuksi Rojavan vallankumouksen johtotähtenä ja kurdiliikkeen taisteluhuutona, jossa korostetaan, että naisten vapaus on edellytys vapaalle ja demokraattiselle yhteiskunnalle. Nainen, elämä, vapaus on aina kaikunut kurdiliikkeen mielenosoituksissa ja Iranin ja Rojhelatin naisten vallankumouksen myötä iskulause on opittu tuntemaan kaikkialla maailmassa ja lukuisilla kielillä.


Edistystä naisten oikeuksissa ei ole ikinä tapahtunut ilman taistelua ja rohkeaa aktiivista toimimista asian eteen. On esitettävä ja tuettava yhdenvertaisuuteen tähtääviä feministisiä aloitteita, osoitettava kansainvälistä solidaarisuutta sortoa vastaan taisteleville sekä pidettävä ihmisoikeuksien puolta kaduilla, työpaikoilla ja kodeissa. Emme saa olla hiljaa.


Kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2023

Kommunistinuoret

Vasemmistonuoret

Kurdien demokraattinen yhteisökeskus NCDK

PAND - Taiteilijat Rauhan Puolesta

Silti Minä Nousen ry

bottom of page