Etsi

Oikeus lähiopetukseen tulee säilyttää yhtäläisenä


Luokkahuoneen tuoleja.

Koronavirustilanteen vuoksi koulut pysyvät suljettuina näillä näkymin ainakin 13.5. saakka. Kun viruksen leviämisen ehkäisemiseksi lähiopetus on keskeytetty, suurin osa oppilaista ja opiskelijoista on siirtynyt etäopetukseen - lukuun ottamatta alakoulun 1-3-luokkien oppilaita, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla.


Kuntaliitto esittää perusopetuslakiin muutosta, jolla mahdollistettaisiin opetuksen järjestäminen myös tulevaisuudessa etänä siten, että oppilaan puolella ei olisi saatavilla suoraa opettajan tukea, kuten nykyinen lainsäädäntö normaalioloissa edellyttää. Ajatuksena taustalla on kuntien säästöt. Tällaiset pyrkimykset nimenomaan säästöjen varjolla eivät ole hyväksyttäviä. Vaikka etäopetus on peruskouluissa otettukin pika-aikataululla käyttöön poikkeusoloissa, on lähiopetuksen korvaaminen pidemmän päälle haitallista oppimisen ja oppilaiden kannalta.


Lähtökohtaisesti koulujen omat tilat ja puitteet soveltuvat usein sekä oppilaiden että opettajien työn näkökulmasta hyvin vastaamaan tarpeita ja luovat siten oppimisen ja työskentelyn kannalta sopivan ympäristön. Lähiopetuksella voidaan myös tarjota oppilaalle hänen tarvitsemaansa henkilökohtaista tukea ja apua paremmin sekä huolehtia yhdenvertaisesta oikeudesta laadukkaaseen opetukseen. Näistä syistä lähiopetus tulee turvata kunnissa myös tulevaisuudessa.


Lähtökohtaisesti koulujen omat tilat ja puitteet soveltuvat usein sekä oppilaiden että opettajien työn näkökulmasta hyvin vastaamaan tarpeita ja luovat siten oppimisen ja työskentelyn kannalta sopivan ympäristön.

Myös lähiopetuksen puitteisiin kaivataan kuitenkin muutosta. Tällä hetkellä monissa kunnissa koulutuksesta on ryhdytty säästämään, ja menoleikkauksia pyritään toteuttamaan keskittämällä ja lakkauttamalla pienempiä kouluja, vähentämällä henkilökuntaa sekä laajentamalla ryhmäkokoja. Kaikilla näillä toimilla on vaikutuksensa, jotka näkyvät konkreettisesti oppimisessa sekä oppilaiden ja henkilöstön hyvinvoinnissa.


Vaadimme, että koulujen ryhmäkoot pidetään kohtuullisina niin, että opettajien ja ohjaajien suhdeluvut ovat samalla riittävät. Tilojen ajantasaisuuteen, turvallisuuteen ja terveellisyyteen tulee niin ikään panostaa, selvittää laajasti sisätilaongelmien riskit sekä teettää mahdolliset korjaukset ja remontit laatu eikä halpa hinta edellä. Korjaustöiden ja remonttien suhteen tulee pyrkiä luomaan ja kehittämään kaupunkien tai kuntayhtymien omaa voittoa tavoittelematonta rakentamista.


Taloudelliset ja henkilöresurssit tulee vastata laadukkaan opetuksen todellisia kustannuksia. Pienempien koulujen lakkauttamista tulee välttää viimeiseen asti ja pitää huoli syrjäseuduilla asuvien oppilaiden mahdollisimman sujuvasta kouluun pääsystä. Säästöä saadaan kouluissa aikaiseksi reiluilla ja järkevillä toimenpiteillä, kuten edistämällä energiatehokkuutta ja vähentämällä ruokahävikkiä. Myös kuntien valtionosuuksia tulee korottaa.


Taloudelliset ja henkilöresurssit tulee vastata laadukkaan opetuksen todellisia kustannuksia.

Yllä mainituilla samoilla perusteilla oikeus lähiopetukseen tulee turvata myös toisen asteen koulutuksessa; lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Etäopetuksessa on omat etunsa ja sitä on tärkeä hyödyntää, mutta lähiopetusta korvaavaa siitä ei saa tulla.