top of page
Etsi

Oikeus identiteettiin osana luokkataistelua


Bannerikuvassa taustalla sateenkaarilippu ja sen edustalla teksti 'Systeeminmuutos ja ihmisten käytännössä toteutuva yhdenvertaisuus on mahdollinen ja se on välttämätön!'.

Kommunistinuoret toivottaa hyvää ja taistelevaa Pride-viikkoa sekä muistuttaa, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien toteutumisen kannalta on tärkeää liittää aktivismi luokka-analyysiin. Kapitalismi sortaa vähemmistöjä sekä pyrkii omimaan Pride-liikettä markkinatalouden pönkittämiseen ilman todellista intressiä liikkeen tavoitteiden eteen toimimiseksi.


Ihmisten kokema syrjintä on rakenteellista monella tavalla. Sisäistetyt ennakkoluulot, stereotypiat ja empatiakyvyttömyys ovat juurtuneet yhteiskuntaan syvemmälle joka kerta, kun syrjintään on suhtauduttu välinpitämättömästi tai jopa sallivasti eikä tähän ole puututtu joko toisten ihmisten tai yhteiskunnallisten tahojen toimesta. Tällainen rakenteellinen syrjintä tulee kitkeä pois muun muassa koulutuksen avulla ja tiukemmilla toimilla vihapuhetta vastaan. Myös kaikissa mihin tahansa syrjintään syyllistyvissä yhteiskunnallisissa instituutioissa, kuten poliisissa, on käynnistettävä sisäiset tutkinnat työhön vaikuttavien syrjivien asenteiden ja työskentelytapojen poistamiseksi.


Kun markkinoiden ja omistavan luokan edut johtavat politiikassa, jäävät vähemmistöjen oikeudet ja ihmisoikeudet ylipäätään toissijaisiksi jatkuvaan 'odotusjonoon'.

Kapitalismi yhteiskuntajärjestelmänä synnyttää ja ylläpitää niin ikään syrjiviä rakenteita. Työläiset ovat omistavan luokan harjoittaman sorron alla ja joutuvat tuottamaan lisäarvoa ja voittoa juurikin omistavalle luokalle. 'Tuplasorron' alla ovat muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset, jotka joutuvat kärsimään omalta osaltaan myös markkinavetoisen politiikan seurauksista. Kun markkinoiden ja omistavan luokan edut johtavat politiikassa, jäävät vähemmistöjen oikeudet ja ihmisoikeudet ylipäätään toissijaisiksi jatkuvaan 'odotusjonoon'. Yhtenä esimerkkinä räikeitä puutteita ja ihmisoikeusloukkauksia sisältävän Suomen nykyisen translain uudistus, jota on viivytelty poliitikkojen toimesta jo aivan liian pitkään.


Yksityisen bisneksen ja yritysten puheisiin yhdenvertaisuuden edistämisestä tulee aina suhtautua kriittisesti ja tutkivasti, sillä tällä hetkellä monien yritysten työ seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen eteen tarkoittaa lähinnä sitä, että firman logo vaihdetaan sateenkaaren väreihin Pride-viikoksi some-kanaviin. Arjen todellisuudessa monet yrityksen lomauttavat ja irtisanovat työläisiä samaan aikaan, kun omistajat, johto ja sijoittajat menestyvät koronakriisistä huolimatta. Kritiikki on syytä kohdistaa myös moniin muihin tahoihin kuin yksityiseen bisnekseen. Kelan työntekijöiden sateenkaari-avainnauhat eivät ole riittävästi niin kauan kuin Suomessa on valtavasti köyhyyttä ja perusturvan taso riittämätön.


Yhdenvertaisuuteen ja todelliseen tasa-arvoon tähtäävä liike tarvitsee agendalleen kapitalismikritiikin.

Aktivistien keskuudessa ympäri maailmaa nousee esiin kriittistä suhtautumista kapitalismiin ja rahan vallan ylläpitämät yhteiskunnan sortorakenteet näkyvät monille yhä selvemmin. Ihmisten yhdenvertaisuuteen ja todelliseen tasa-arvoon tähtäävä liike tarvitsee agendalleen kapitalismikritiikin, jotta työssä voidaan edetä vahvemmin kohti syrjinnän ja riiston lakkauttamista. Systeeminmuutos ja ihmisten käytännössä toteutuva yhdenvertaisuus on mahdollinen – ja se on välttämätön!


Kommunistinuoret ja Suomen kommunistisen puolueen HLBTQIA+ -työryhmä Punainen sateenkaari järjestävät tiistaina 29.6. Zoom-keskustelun 'Marshan tiiliskivi', joka on osa Helsinki Pride -viikon virallista ohjelmaa. Luokkatietoisessa keskustelussa identiteetistä ja oikeudesta sukupuoleen sekä seksuaalisuuteen ovat mukana Sateenkaariperheiden vertaistoiminnan koordinaattori Kaisa Niittynen, Kommunistinuorten Bex Tapanainen ja Euroopan vasemmiston HLBTQI-ryhmän jäsen Tiina Sandberg. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Punaisen sateenkaaren jäsen ja SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen.

bottom of page