top of page
Etsi

Naistenpäivän taistelu on taistelua rauhan ja tasa-arvon puolesta


Kuvassa punaisella kankalla Komnuorten tarra ja SKP:n vappumerkki 2020 sekä kuvan päällä valkoinen teksti: 'Solidaarista ja taistelevaa naistenpäivää!'.

Kommunistinuoret toivottaa toverillista, solidaarista ja taistelevaa kansainvälistä naistenpäivää! Julistuksessamme vaadimme rauhaa, parempia työehtoja sekä tasa-arvoa yhteiskuntaan.


Hyvät ystävät ja toverit!


Kansainvälinen naisliike on toiminut aina rauhanliikkeen rinnalla ja rauhaa puolustavin tunnuksin. Tänä vuonnakaan näiden tunnusten ajankohtaisuus ei ole kadonnut - päinvastoin. Sota Ukrainassa on käynyt laajemmaksi eivätkä muuallakaan maailmassa käytävät pitkät sodat ole kadonneet mihinkään. Valtavia resursseja tuhlataan jatkuvasti sodankäyntiin ja asevarusteluun, vaikka niillä olisi mahdollisuus johdattaa koko ihmiskuntaa kehityksen tielle parempaan maailmaan.


Imperialismi on erottamattomasti yhteensidottu patriarkaattiin, ja kumpaakaan ei ole mahdollista hävittää lopullisesti ilman toista.

Ukrainan kansalla ja maailman työtätekevillä naisilla on yksi yhteinen vihollinen. Se on imperialismi. Imperialismi on erottamattomasti yhteensidottu patriarkaattiin, ja kumpaakaan ei ole mahdollista hävittää lopullisesti ilman toista. Engels on sanonut, että miehen ja naisen ero on historian ensimmäinen luokkajako. Siksi naisten vapautus voi tulla vain hävittämällä luokkajako, tuhoamalla yksityisomistus ikihyviksi. Meidän on katsottava kauas, katsottava kommunismiin, joka on ihmiskunnan vääjäämätön kohtalo!


Mutta samalla on nähtävä lähelle. Imperialismi ei ole mitään muuta kuin kapitalismia sen korkeimmalla, viimeisellä kehitysasteella. Siksi se on proletaarisen vallankumouksen aattoa, kuten Lenin kiteytti. Imperialismin kaikkein väkivaltaisinta ilmausta ovat imperialistiset sodat. Ne tekevät kokonaisille kansakunnille kertaheitolla tunnetuksi, etteivät he voi enää elää imperialismin kanssa, että se on tuhottava ikihyviksi. Ukrainan sota muistuttaa Venäjän ja Ukrainan kansoja siitä, minkä he ovat menettäneet: sosialismin.


Maamme suurporvaristo haluaa Nato-jäsenyyttä siksi, että he haluavat kasvattaa osuuttaan imperialistisen ryöstösaaliin jaosta.

Meidän Suomessa on päättävästi vastustettava Suomen Nato-jäsenyyttä. Nato ei ole ratkaisu kriiseihin tai Suomen turvallisuuteen. Se on päinvastoin omiaan viemään Suomelta vahvimman valttimme, joka meillä on ollut: puolueettomuuden. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuomittava, mutta sen aiheuttamassa tunnemyrskyssä ei ole syytä tehdä suuria ja kauaskantoisia päätöksiä. Puolueettomia maita tarvitaan neuvottelujen aloittajiksi ja rauhanvälittäjiksi. Nato-jäsenyys sitoisi Suomen myös sotiin, joiden syttymiseen meillä ei ole mitään osaa. Lisäksi se tulisi taloudellisesti kalliiksi.


Suomen Nato-jäsenyyttä ajaa eteenpäin maamme suurporvaristo, josta EK:n tuoreen kyselyn mukaan yli puolet kansasta kannattaa ehdottomasti Nato-jäsenyyttä ja vain murto-osa vastustaa. On kaikille tunnettua, että suurporvariston pääpuolue, Kokoomus, on horjumatta ajanut Suomen Nato-jäsenyyttä jo pitkään. Miten se olisi nyt muuttunut kansakunnan yhteiseksi eduksi yli luokkarajojen? Maamme suurporvaristo haluaa sitä siksi, että he haluavat kasvattaa osuuttaan imperialistisen ryöstösaaliin jaosta.


Naisilla on aina ollut ja tulee aina olemaan suuri rooli vallankumouksellisessa taistelussa.

Ystävät ja toverit! Naisilla on aina ollut ja tulee aina olemaan suuri rooli vallankumouksellisessa taistelussa, eikä tämä johdu vain siitä, että naiskysymyksen ratkaisu on erottamattomasti sidottu luokkakysymykseen. Nimittäin työtätekevän kansan naiset ovat kaksin verroin riistettyjä ja sorrettuja luokkiensa miehiin nähden. Siinä piilee suuri voima, joka odottaa purkautumistaan.


Sota ja sen aiheuttama pakolaisuus on herättänyt rasismia, johon on puututtava. Erityisesti tämä näkyy siinä, että venäläisiä on vaadittu tilille Putinin hallinnon hyökkäyksestä. Sanomme ei kaikenlaiselle rasismille ja syrjinnälle sekä osoitamme solidaarisuutta sotaa pakenevia sekä rauhan puolesta toimivia ja mieltä osoittavia ihmisiä kohtaan. Suomen ei tule harjoittaa asevientiä minnekään.


Naisvaltaisten alojen arvostuksen on toteuduttava myös käytännössä. Se tarkoittaa muun muassa palkkakuoppien poistamista, parempaa työaikaa ja lisää työpaikkademokratiaa.

Monet viime vuosina ja vuosikymmeninä vähitellen toteutetut työehtojen heikennykset koskettavat erityisesti naisvaltaisia aloja, joilla palkkakehitys on jäänyt pahasti jälkeen eikä merkittäviä uusia parannuksia työoloihin ole nähty. Poliitikot ja johtajat haluavat antaa puheissaan sen käsityksen, että he arvostavat naisvaltaisten alojen työtä ja sitkeyttä varsinkin koronakriisin aikana. Jotta tämä arvostus olisi uskottavaa, on sen toteuduttava myös käytännössä. Se tarkoittaa muun muassa palkkakuoppien poistamista, parempaa työaikaa ja lisää työpaikkademokratiaa. Ay-liikkeen on otettava uusia radikaalimpia vaatimuksia agendalleen eikä tyytyä vain pieniin parannuksiin tai peräti maltillisiin heikennyksiin. On vaadittava työajan lyhentämistä 6 tuntiin päivässä ja 30 tuntiin viikossa ansiotasoa alentamatta, useampien työsopimusten vakinaistamista sekä enemmän kokoaikaisen työn mahdollisuuksia.


Kansainvälisesti olemme nähneet eri maiden oikestokonservatiivisten hallitusten ryhtyneen rajoittamaan oikeutta aborttiin. Aborttioikeuden rajoittamista perustellaan usein elämän kunnioittamisella ja samassa yhteydessä annetaan valheellisesti ymmärtää, että abortti tarkoittaisi lapsen tappamista. Ei ole kuitenkaan kenenkään etu loukata ihmisen itsemääärämisoikeutta, ulkoistaa päätöksiä toisen ihmisen kehosta viranomaisille ja samalla vaarantaa raskaana olevan terveys esimerkiksi sikiön ollessa vahingoittunut tai raskaana olevan yrittäessä mahdollisesti aborttia turvattomalla tavalla – turvallisten tapojen ollessa laittomia. Vapaa aborttioikeus suojelee jokaisen terveyttä ja oikeudenmukaisuutta. Tätä peräänkuulutamme Suomessa ja kansainvälisesti sekä vaadimme Suomen aborttilainsäädäntöä päivitettäväksi tähän päivään.


Kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2022 julistamme: 'Venäjä ulos Ukrainasta!', 'Alas Nato, imperialistinen hyökkäysliitto!', 'Kuolema imperialismille ja patriarkaatille!' sekä 'Eläköön internationalismi ja vallankumous!'.

bottom of page