Etsi

Lupaava tapaaminen Kuuba-yhteistyöstäKommunistinuorten ja Suomen Kuuban suurlähetystön tapaamisessa perjantaina 29. tammikuuta puhuttiin ajankohtaisesta kuubalaisesta politiikasta sekä solidaarisuustyön ja yhteistoiminnan toteuttamisesta.


Tapaaminen pidettiin verkon yli ja siihen osallistuivat Kommunistinuorista sihteeri Heikki Ekman ja puheenjohtaja Jiri Mäntysalo, Suomen Kuuban suurlähettiläs Víctor Manuel Rodríguez Etcheverry sekä SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen.


Olimme Kommunistinuorissa kiinnostuneita Kuuban hallinnon tämänhetkisistä kärkihankkeista, Yhdysvaltojen imperialististen pakotteiden aiheuttamien vaikeuksien ylittämisestä, 2000-luvun sosialismin kehittämisestä Kuubassa sekä kansalaisyhteiskunnan ja Kuuban kommunistisen puolueen välisistä suhteista ja dialogista.


Kuuban uudessa perustuslaissa sosialismi on määritelty vallitsevana järjestelmänä peruuttamattomaksi.

Puhuimme aluksi länsimaisen median luomasta narratiivista ja vailla totuuspohjaa olevasta spekulaatiosta, jonka mukaan Kuuba olisi hiljalleen luopumassa sosialismista. Kuuban kommunistinen puolue pitää kongressinsa 16.-19. huhtikuuta, jolloin puolueen nykyisen johtajan, pääsihteeri Raul Castron odotetaan jättävän paikkansa. Suurlähettiläs Rodríguez Etcheverryn mukaan presidentti on käytännön toiminnallaan maan johtotehtävissä osoittanut olevansa vallankumouksellinen ja pohjaavansa politiikkansa vallankumouksen periaatteisiin. Tämän lisäksi presidentti on itse vastannut spekulaatioihin ja vakuuttanut, ettei Kuuba ole hylkäämässä sosialismia.


Omavaraisuuteen vaikuttava merkittävä muutos on myös se, että Kuuba on luopumassa vaihdettavasta pesosta (peso convertible).

Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö presidentti olisi selvillä maan ongelmista – päinvastoin. Tämänhetkiset maan kehityshankkeet toimivat infrastuktuurin parantamiseksi ja kehittämiseksi sekä omavaraisuuden vahvistamiseksi energian ja ruoan osalta. Omavaraisuuteen vaikuttava merkittävä muutos on myös se, että Kuuba on luopumassa vaihdettavasta pesosta (peso convertible). Tähän asti Kuubassa on ollut kaksi valuuttaa, joista vaihdettava peso oli sidottuna USA:n dollariin, joka oli siten arvokkaampi, kuin kansallinen peso.


Kuuba on joutunut elämään vuosikymmeniä Yhdysvaltojen julman ja imperialistisen painostuksen alaisena. Viimeisimpänä toimena Donald Trumpin hallinto lisäsi Kuuban terrorismia tukevien maiden listalle. Tämänkaltaisen siirron on kerrottu tarkoituksella hankaloittavan Kuuban vastaisten pakotteiden purkamista tulevaisuudessa.


Suurlähettiläs Rodríguez Etcheverryn mukaan Yhdysvaltojen demokraatti- ja republikaanihallinnoiden Kuuba-politiikassa on ollut eroja, vaikka molempien puolueiden tavoitteena on vallanvaihto Kuubassa ja vallankumouksen perinnön tuhoaminen. Obaman ja kenties nykyisen Bidenin hallinnon keinot ovat ”pehmeämmät” ja taktisemmat, sillä suurvallan intressejä pyritään saavuttamaan enemmän diplomatian kautta. Obama ryhtyi presidenttikausiensa lopussa palauttamaan maiden välisiä diplomaattisia suhteita, mutta ei saanut aikaan kauppasaarron lopettamista. Trump taas otti käyttöön uusia kovia taloudellisia pakotteita ja käytti julkisesti agressiivista retoriikkaa. Nähtäväksi jää, millaisen linjan Bidenin hallinto Kuuba-politiikkaansa ottaa.


Kuuba onnistuu takaamaan kansalle kohtuullisen perusturvan, asumisen, laadukkaan ja maksuttoman koulutuksen ja terveydenhuollon.

Suurvallan painostuksella – edes EU:n ja muiden Yhdysvaltojen liittolaisten tukemana – ei tule kuitenkaan olemaan vaikutusta kuubalaiseen yhteiskunta- ja talousjärjestelmään, sosialismiin. Uudessa perustuslaissa sosialismi on määritelty vallitsevana järjestelmänä peruuttamattomaksi. Pakotteiden aiheuttamasta taakasta huolimatta Kuuba onnistuu takaamaan kansalle kohtuullisen perusturvan, asumisen, laadukkaan ja maksuttoman koulutuksen ja terveydenhuollon sekä laajan julkisen sektorin myötä myös suuren työllisyyden. Tämä on konkreettinen esimerkki siitä, kuinka ihmisten perustarpeet on mahdollista täyttää ja turvata jokaiselle kohtuullinen elintaso, mikäli poliittisesti näin halutaan.


Maan isot kansalaisjärjestöt – esimerkiksi nuoriso-, rauhan- ja naisjärjestöt – perustettiin aikoinaan vallankumouksen hengessä ja niillä kaikilla oli yhteinen tavoite kumota Batistan hallinto ja edistää sosialistista vallankumousta. Nämä isot järjestöt toimivat aktiivisesti yhä tänään ja ne ovat keskeisiä yhteistyökumppaneita Kuuban kommunistiselle puolueelle. Myös uusien, entistä kriittisempien tahojen kanssa, ollaan valmiita keskusteluun. Kommunistinuorissa oli todella kiinnostavaa kuulla kuinka juuri nyt Kuuban kommunistinen puolue vahvistaa linkkejään etenkin ympäristötoimijoihin.


Myös suurlähettiläs Rodríguez Etcheverryn mielestä jokaisen maan on rakennettava omanlainen sosialismin mallinsa.

Tapaamisen loppuvaiheessa puhuimme vielä muutaman sanasen sosialismista. Myös suurlähettilään mielestä jokaisen maan on rakennettava omanlainen sosialismin mallinsa, sillä ”valmis paketti” ei toimi samalla tavalla toteutettuna jossain toisessa maassa. Tämän vuoksi onkin tärkeää kuulla myös Kommunistinuorten ja SKP:n ulkopuolelta näkymyksiä siitä, miten sosialismi määritellään, sillä tätä sosialismin keskustelua käydään juuri nyt SKP:ssäkin osana puolueohjelman uudistamista.


Suunnittelemme Kommunistinuorissa tällä hetkellä verkkotapaamista Kuuban kommunististen nuorten kanssa.

Rodríguez Etcheverry puhui, mitä 21. vuosisadan sosialismi Kuuballe tarkoittaa sekä mainitsi ihmisen ja ihmisen asettamisen keskiöön hyväksyen myös puutteet ja epätäydellisyydet. Ihminen ei ole vain robotti tai tuotantokone, joka vain tehokkaasti tuottaa ja täyttää asetetut tuotantotavoitteet. Siksi yhteiskuntaan tarvitaan humaanimpaa käsitystä ja sosialismia.


Suunnittelemme Kommunistinuorissa tällä hetkellä verkkotapaamista Kuuban kommunististen nuorten kanssa Suomen Kuuban suurlähetystön välityksellä. Yhtenä tavoitteena voisi olla Kuuban hallinnon edistyksellisistä kärkihankkeista kertovien ja keskustelevien tilaisuuksien järjestäminen Suomessa.


Juttu tapaamisesta Suomen Kuuban suurlähetystön sivuilla sekä kuvia suurlähetystön Facebook-sivulla.