Etsi

#KommunistienTekosia: Uusi parempi vuosilomalaki

Päivitetty: 29. joulu 2021


Taustalla kuvituskuvassa juomalasi ja aurinkolasit kalliolla veden rannalla sekä päällä teksti: 'Uusi vuosilomalaki tuli voimaan 1946. Laki oli tuolloin paras, mikä oli kapitalistisissa maissa.'.

Työntekijälle kertyy työsuhteen aikana vuosilomaa, jonka ajalta maksetaan palkka. Lomapäivien lukumäärä ja loman ajalta maksettava palkka tai korvaus lasketaan vuosilomalain sekä työnantajaa sitovan työehtosopimuksen perusteella.


Ensimmäisen kerran vuosilomista alettiin sopimaan työehtosopimuksissa vuonna 1922, jolloin vuosiloman vähimmäispituus oli vain 7 päivää. Lakisääteiseksi vuosiloma säädettiin vuonna 1939, jolloin se piteni muutamalla päivällä.


Se oli aikanaan paras vuosilomalaki, mitä kapitalistisissa maissa oli säädetty.

Uusi vuosilomalaki tuli voimaan vuonna 1946. Tämän myötä vuosilomat pitenivät. Se oli aikanaan paras vuosilomalaki, mitä kapitalistisissa maissa oli säädetty. Lakiesitys annettiin SKDL-vetoisen Mauno Pekkalan hallituksen toimesta. Lain sisältö ja läpimeno oli kommunistien uutteran eduskuntatyön ja ay-liikkeen vaikuttamisen tulosta.


Lainsäädännön mukaan työstä kertyy vuosilomaa, jos työtä on vähintään 14 päivää tai 35 tuntia kalenterikuukaudessa. Työntekijällä on oikeus esittää oma toive vuosiloman ajankohdasta, ja työnantajan tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida tämä. Työnantaja voi kuitenkin määrätä, milloin vuosiloma pidetään. Työnantajan pitää sijoittaa lomasta 24 arkipäivää lomakaudelle, joka on 2.5.–30.9. Tämä vuosiloman kesälomaosuus pitää saada yhtäjaksoisena. Työnantajan pitää kohdella työntekijöitä tasapuolisesti vuosilomaa määrätessään. Työnantajan on ilmoitettava loman ajankohta viimeistään kuukautta (poikkeustapauksessa kahta viikkoa) ennen loman alkamista. Loman ajalta työntekijän on oikeus saada palkkaa, joka lasketaan vuosilomalaissa ja työehtosopimuksessa määritellyillä laskentaperusteilla.