Etsi

Kapitalistit irti luonnonvaroista!Taustalla kuva Särkijärven kaivoksesta ja kuvan päällä teksti 'Arvokkaiden vesistöjen sekä luonto- ja kulttuurialueiden tuhoutuminen kaivosbisneksen toimesta on estettävä. Kuntatasolla kunnilla ja kuntalaisilla on oltava oikeus päättää kaavoituksella, että kaivostoiminta ei ole mahdollista kunnassa tai kunnan tietyllä alueella.'.

Suomen lepsu kaivoslaki on unelma rahanhimoiselle kaivosteollisuudelle, mutta katastrofi ympäristölle ja ihmisille. Kommunistinuorten mielestä on aika ottaa vihdoin luonnonvarat yksityisen bisneksen tuhokäsistä kansan haltuun sekä hoitaa kaivoslakiuudistus kunnialla maaliin. Voimassaoleva Suomen kaivoslaki antaa ensimmäiselle valtaajalle oikeuden aloittaa malminetsintä lähes missä tahansa. Luonnonsuojelualueita laki ei suojaa. Luvan saaja saa toimia valtauksellaan kuten haluaa, maanomistajilla ei ole siihen sanomista.


Lisäksi kaivoshankkeet haittaavat matkailua ja vaarantavat saamelaisten luontaiselinkeinoihin perustuvan elämäntavan kansan kotiseutualueella.

Suomessa ei ole kaivosveroa, valtion saamat korvaukset ovat olemattomat ja yritykset kiertävät sujuvasti myös heidän maksettavaksi kuuluvia veroja. Kaivostoiminnan voitot katoavat siis kansainvälisten kapitalistien taskuihin. Lisäksi kaivoshankkeet haittaavat matkailua ja vaarantavat saamelaisten luontaiselinkeinoihin perustuvan elämäntavan kansan kotiseutualueella.


Yksityisen bisneksen aiheuttamia ympäristötuhoja ollaan monesti jouduttu korjaamaan veronmaksajien rahoilla. Suomessa yksityistä kaivostoimintaa ollaan varoittavista esimerkeistä huolimatta kuitenkin lisäämässä.


Uudella kaivoslailla kaikki maaperän mineraalivarat on säädettävä yhteiseksi valtion omaisuudeksi.

Kommunistinuoret näkee kaivoslakiuudistuksen välttämättömänä luonnonvarojen, ympäristön ja asukkaiden edun suojelemiseksi. Uudella kaivoslailla kaikki maaperän mineraalivarat on säädettävä yhteiseksi valtion omaisuudeksi. Tarvitaan linjaus, jonka mukaan lupa tiukkoja ympäristönormeja noudattavaan kaivostoimintaan voidaan antaa vain, kun toiminnasta aiheutuvat hyödyt yhteiskunnalle todetaan huolellisen harkinnan jälkeen selvästi suuremmiksi kuin kaivoksesta aiheutuvat haitat. Kuntatasolla kunnilla ja kuntalaisilla on oltava oikeus päättää kaavoituksella, että kaivostoiminta ei ole mahdollista kunnassa tai kunnan tietyllä alueella. Kaivosvero on säädettävä voimaan. Tuemme ”Kaivostoiminnalle RAJAT” -kansalaisaloitetta, joka esittää malminetsinnältä ja kaivostoiminnalta kokonaan kiellettyjen alueiden perustamista. Aloitteen tavoitteena on muuttaa Suomen lainsäädäntöä niin, ettei kaivostoiminta pääse tuhoamaan ainutlaatuisia vesistöjä tai muita arvokkaita luonto- ja kulttuurialueita. Muutos tehdään aloitteen tekijöiden mukaan määrittelemällä alueet, joilla kaivostoiminta ja malminetsintä on kokonaan kiellettyä. Kannustamme kaikkia allekirjoittamaan kansalaisaloitteen!