top of page
Etsi

Israelin laittoman miehityksen loputtava Palestiinassa


Bannerissa taustalla kuvituskuva palestiinalaisnaisesta Gazassa ja kuvan päällä teksti: 'Kommunistinuoret vaatii Sanna Marinin hallitusta tunnustamaan Palestiinan valtion vuoden 1967 rajojen mukaisesti, Itä-Jerusalem sen pääkaupunkina. Palestiinalaisilla pakolaisilla tulee olla mahdollisuus palata kotimaahansa.'.

Kommunistinuoret tuomitsee mitä jyrkimmin Israelin apartheid-politiikan Palestiinan kansaa kohtaan sekä systemaattisen palestiinalaisten ja heidän asuinalueidensa tuhoamisen. Suomen on lopetettava kaikenlainen asekauppa apartheid-Israelin kanssa. On entistä kuuluvammin vaadittava Israelin väkivaltaisuuksien ja sorron päättämistä sekä diplomatiaa edistävien tahojen puolelta Palestiinan kansan oikeuksien aitoa huomioimista rauhanneuvotteluita pidettäessä.


Israel aloitti perjantaina 5.8. uusien ilmaiskujen sarjan Gazassa. Reilu kolme kuukautta sitten, lauantaina 15.5., muistettiin vuonna 1948 tapahtunutta Nakbaa, katastrofia. Israelin sotatoimien seurauksena palestiinalaiset menettivät kotimaansa ja Israelin valtio perustettiin vieden neljä viidesosaa YK:n jakosuunnitelman Palestiinasta. Israel karkotti ja siirsi väkivalloin 700 000 palestiinalaista luoden pakolaiskriisin, jolle ei ole löydetty ratkaisua. Monet palestiinalaiset painottavat kuinka Nakba ei ole vain menneisyyttä vaan jatkuu edelleen Israelin miehityksen ja saarron alla. Israel ei ole joutunut toimistaan vastuuseen. Al Jazeera -uutiskanavan tunnettu ja arvostettu palestiinalaistoimittaja Shireen Abu Akleh tapettiin israelilaisjoukkojen toimesta keskiviikkona 11.5., kun hän oli hoitamassa työtehtävää ja uutisoimassa Israelin sotatoimista miehitetyllä Länsirannalla. Kyse oli aivan tarkoituksellisesta teosta, koska israelilaisjoukot olivat Al Jazeeran mukaan tarkkailleet Abu Aklehia. Järisyttävä ja kylmä julmuus ei loppunut siihen, vaan israelilaisjoukot tulivat myös häiritsemään Abu Aklehin hautajaisia. Tapaus on samalla räikeä hyökkäys sananvapautta ja median toimintaoikeuksia vastaan. Israelin painostusta murhien ja apartheidin lopettamiseksi on lisättävä myös valtioiden ja YK:n toimesta.Oikeutettu vastarinta


Israelin ja Palestiinan konflikti on jatkunut aktiivisena siitä lähtien, kun Israel antoi itsenäisyysjulistuksensa toukokuussa 1948. YK:n yleiskokous oli hyväksynyt edellisenä vuonna julkilausuman erillisten juutalais- ja arabivaltioiden perustamisesta Palestiinaan. Israel ei ole noudattanut Palestiinan alueen jakosuunnitelman rajoja vaan miehittänyt itselleen yhä enemmän uusia alueita.


Suurimpia poliittisia ja aseellisia palestiinalaisia vastarintavoimia ovat Hamas ja PLO. Vastarintataistelua Palestiinan kansan oikeuksien toteutumisen ja rauhan puolesta käyvät myös muun muassa PLO:n yhteisrintaman alla parlamentissa toimivat sosialidemokraattinen Fatah sekä marxisti-leninistiset DFLP (Demokraattinen rintama Palestiinan vapautuksen puolesta), PFLP (Yleisrintama Palestiinan vapautuksen puolesta) ja PPP (Palestiinan kansanpuolue). Eri ryhmittymien välillä on ideologisia ja poliittisia eroavaisuuksia.


On tärkeää, että palestiinalaisten oikeutettu vapaustaistelu sortajia vastaan saa aktiivista solidaarisuutta ympäri maailmaa rauhan ja oikeudenmukaisuuden eteen toimivilta järjestöiltä, aktivisteilta ja muilta toimijoilta. Kommunistinuoret on ehdottomasti mukana tässä solidaarisuusrintamassa.

Suomi osallistuu Israelin apartheidin tukemiseen


Välittämättä Israelin harjoittamasta systemaattisesta sorto- ja tuhoamispolitiikasta palestiinalaisia ja heidän asuinseutujaan kohtaan, Suomi jatkaa ja jopa lisää asekauppoja apartheid-valtion kanssa.


Suomen ja Israelin puolustusministeriöt allekirjoittivat vuonna 2013 yhteisymmärryspöytäkirjan, jonka mukaan ne haluavat lisätä yhteistyötä sotatuotteiden tutkimuksessa, kehittelyssä, tuotannossa ja hankinnoissa. Yhteistyöllä pyritään kehittämään maiden sotilaallista toimintakykyä. Pöytäkirjan voimassaoloa on jatkettu vuoteen 2024 asti.


Maiden välisen asekaupan merkittävin muoto on ollut puolustusvoimien kalustohankinnat Israelista. Suomi on tehnyt vuosina 2008–2021 hankintapäätöksiä Israelista ainakin 400 miljoonalla eurolla. Näistä selvästi suurin on ollut vuonna 2018 tehty päätös pintatorjuntaohjusjärjestelmän hankinnasta.


Suomi valmistelee ilmatorjuntaohjushankintaa Israelista. Hankintahinta voi nousta yli miljardiin euroon, joten mikäli hankinta toteutuu suunnitellusti, kauppa kasvattaa Israelista tehtyjen hankintojen arvoa merkittävästi.


Kommunistinuoret vaatii Suomen hallitusta lopettamaan kaiken asekaupan Israelin kanssa. On sanottava selväsanaisesti, että Israel on syyllinen Lähi-idän konfliktin kroonistumiseen ja syvenemiseen. Jotta kahden valtion malli voitaisiin toteuttaa käytännössä, edellyttää se Israelin joukkojen väkivaltaisuuksien, julmuuksien ja sotatoimien lopettamista sekä israelilaisten perääntymistä YK:n määrittelemiltä palestiinalaisille kuuluvilta alueilta.

Palestiinalaisilla oikeus omaan valtioon


Israel jatkaa palestiinalaisia kohtaan hyökätessään YK:n linjauksien ja ihmisoikeuksien törkeää rikkomista joka päivä. YK:n on voimistettava pyrkimyksiään rauhan aikaansaamiseksi ja sorretun kansan - palestiinalaisten - kannalta reilun ratkaisun löytämiseksi. Palestiinan kansalla tulee olla oikeus rakentaa yhteiskuntaansa ilman jatkuvaa aseellista taistelua ja kuolemanvaaraa.


Nyt olisi Suomen hallituksen paikka nousta vastarintaan epäoikeudenmukaisuutta vastaan, tuomita Israelin apartheid ja toimittaja Abu Aklehin tappo, lopettaa asekaupat Israelin kanssa, ryhtyä edistämään Palestiina-solidaarisuutta ja kahden valtion mallin toteuttamista kansainvälisillä foorumeilla sekä tekemään yhteistyötä Palestiinan valtion ja solidaarisuusjärjestöjen kanssa.


Kommunistinuoret vaatii Sanna Marinin hallitusta tunnustamaan Palestiinan valtion vuoden 1967 rajojen mukaisesti, Itä-Jerusalem sen pääkaupunkina. Palestiinalaisilla pakolaisilla tulee olla mahdollisuus palata kotimaahansa. Suomen on lopetettava kaikenlainen asekauppa Israelin kanssa; aseostot sekä kaikenlaisten Israelin armeijaa avustavien tuotteiden vienti. Laittomilla siirtokuntien alueilla valmistettujen tuotteiden kauppa on Suomessa lopetettava.


Palestiinalaisten vapaustaistelulla on kaikkien maailman sorrettujen kansojen tuki. Palestiinan kansa tulee voittamaan!

bottom of page