Etsi

Fasismi kitkettävä kaikissa sen muodoissa

Suomen kommunistisen puolueen nuorisojärjestö Kommunistinuoret tuomitsee yksiselitteisesti fasismin, varoittaa fasististen aatteiden ja ajatusten etenemisestä yhteiskunnassa sekä kutsuu työväenluokkaa yhteistoimintaan sekä fasismin kitkemiseksi että kapitalismin kaatamiseksi.


Kommunistinuoret sekä aiemmin toiminut SKP:tä lähellä ollut nuorisojärjestö Kommunistinen nuorisoliitto eivät ole tehneet koskaan yhteistyötä PS-nuorten kanssa, jonka varapuheenjohtaja Toni Jalonen mainitsi ulostulossaan sunnuntaina 23.2. olevansa etnonationalisti, traditionalisti ja fasisti. Myös kaksi Jalosen ensiksi mainitsemaa käsitettä ovat kiertoilmaisuja rasistiselle, taantumukselliselle ja ihmisoikeuksia kunnioittamattomalle ajattelulle, joka on ominaista PS-nuorten poliittista linjaa.


Perussuomalaisten lausuma kritiikki nuorisojärjestöään kohtaan ei ole myöskään uskottavaa, sillä itse puolueen aktiiveista ja poliitikoista merkittävällä osalla on taustallaan viha- ja väkivaltarikoksia, ja monet näistä ihmisistä toimivat joko puolueessa tai puolueen edustajina luottamustehtävissä. Lisäksi perussuomalaiset sympatisoivat fasismia puheillaan, politiikallaan ja arvoillaan. Puolue on katsonut läpi sormien ja jopa tukenut rasistista, viharikoksiin yllyttävää ja ihmisryhmiä halventavaa kielenkäyttöä ja toimintaa, joten sen nuorisojärjestölle antamat moitteet ovat vain imagollisia ja näennäisiä.


Viime vuosina rasistinen kielenkäyttö sekä fasismia tukevat ulostulot ovat lisääntyneet huolestuttavasti. Tämän kehityksen ei saa antaa jatkua. Myös työväenluokkaan levinneeseen syrjivään asenteeseen on mahdollista löytää syitä ihmisiä eriarvoistavasta porvaripolitiikasta, jonka takia vihollisia ryhdytään hakemaan toisista heikossa asemassa olevista. Mikään ei kuitenkaan poista sitä faktaa, että fasismi on nujerrettava kaikissa sen muodoissa.


Arkipäivässä sekä ulostuloissa ilmenneeseen fasismiin tulee vastata välittömästi vastatoimilla. Suomen tulee ryhtyä soveltamaan jälleen Pariisin rauhansopimusta, joka selvästi kieltää kaikki fasistiset järjestöt ja toiminnan. Sen lisäksi tarvitsemme muun muassa lisää mediakasvatusta opetukseen sekä tekoja ihmisten eriarvoisuuden vähentämiseksi huolehtimalla jokaisen kohtuulliseen elämiseen riittävästä perusturvasta. Kommunistinuoret toimii sellaisen maailman puolesta, jossa solidaarisuus voittaa syrjinnän ja työväenluokka ryhtyy toimimaan yhdessä yhteisen vastustajan, kapitalismin ja rahan vallan, kaatamiseksi.