Etsi

Eurooppalainen foorumi luvassa jälleen marraskuussaEuroopan vasemmisto järjestää jo neljännen kerran Eurooppalaisen foorumin (European Forum), joka kokoaa yhteen vasemmistolaisia, kommunistisia, feministisiä, ekologisia tekijöitä ja tahoja edistykselliseen ja radikaalimpaan keskusteluun Euroopan ja maailman epäkohdista ja niiden ratkaisuista ja tulevaisuudesta.


Vuoden 2020 foorumi järjestetään Ateenassa, Kreikassa 27.-29. marraskuuta. SKP ja Kommunistinuoret ovat aktiivisesti mukana foorumin ohjelman ja sisältöjen suunnittelussa ja valmistelussa.


Yleisesti foorumin aiheina tänä vuonna ovat muun muassa koronaviruspandemian jälkeinen Eurooppa, uusi sosiaalinen ja ekologinen kehitys, julkiset palvelut ja solidaarisuus. Kantavana teemana kaikuu: ”The Covid-19 pandemic challenges humanity: REFOUNDING A EUROPE OF SOLIDARITY!” eli ”Covid-19 -pandemia haastaa inhimillisyyden: ”UUDELLEENLUODAAN SOLIDAARISUUDEN EUROOPPA!” Tarkempia foorumin keskusteluiden sisältöjä ja kärkiä suunnitellaan tällä hetkellä monissa Euroopan vasemmiston työryhmissä.


Foorumiin on tulossa erilaisia keskusteluja kohderyhmien ja eri politiikan suuntautumisten mukaan. Myös tällä kertaa osana foorumia pidetään nuorten tapaaminen (Youth Assembly), joka kutsuu mukaan nuoria ympäri Eurooppaa suuntaamaan kehitystä muun muassa joukkoliikkeiden ja aktivismin avulla vasemmalle ja oikeudenmukaisuuden, rauhan ja ympäristön kannalta parempaan.


Kommunistinuoret on esittänyt nuorten tapaamista valmistelevalle työryhmälle useita toimia, joilla tapaamisen sisältöä, järjestämistapaa ja viestintää kohennetaan. Aiempien vuosien kokemusten pohjalta alustukset ovat olleet hyödyllisiä, mutta mielestämme tapaamisen vuorovaikutteisuudessa ja näkyvyydessä on kehittämisen varaa. Kehittämisen tavoitteena tulee mielestämme olla yhä useampien nuorten aktivistien mukaan saaminen luomaan keinoja ulospääsyyn ihmisille, eläimille ja ympäristölle haitallisesta uusliberaalista tuhokehityksestä ja kapitalismista.


Kommunistinuoret on myös pyrkinyt kutsumaan suunnittelutyöhön mukaan monia eri poliittisia nuorisojärjestöjä Suomesta. Jatkamme aktiivista osallistumista nuorten tapaamisen valmisteluihin sekä Euroopan vasemmiston nuorten toimintaan, luoden samalla verkostoja yhteiseurooppalaisen luokkataistelun tueksi.


Eurooppalaisen foorumin nettisivut