Etsi

#EiAutaMarkkinavoimat: Kriisijärjestelmään ei tarvitse jäädä



Voitontavoitteluun, sortoon, luokkaeroihin ja porvarilliseen hegemoniaan perustuva kapitalistinen järjestelmä ei kykene turvaamaan ja luomaan riittävästi edellytyksiä ihmisten perusturvalle, pärjäämiselle ja yhdenvertaisuudelle. Kriisitilanteissakaan asiaan ei tule poikkeusta.


Tällä hetkellä Sanna Marinin hallitus ei ole tehnyt Suomessa tarpeeksi toimia heikoimmassa asemassa olevien toimeentulo-ongelmien pahenemisen estämiseksi, vaikka monien jo valmiiksi pienituloisten työläisten tulot ovat kriisien seurauksien myötä vähentyneet huomattavasti. Näitä toimia olisi täysin mahdollista ja todella tärkeää toteuttaa jo nyt. Kapitalismin luonne näyttäytyy kuitenkin eriarvoisuutena kriiseissä eikä systeemin rakenteista juontuvia ongelmia voida korjata muutoin kuin siirtymällä kohti sosialistista järjestelmää.


Paitsi että koronakriisin aikana tilanne iskee pahiten heikoimmassa asemassa oleviin, on myös kriisin jälkeen todennäköisesti koittavalla lamalla ja taloudellisella kriisillä suurin negatiivinen vaikutus työväenluokkaan ja jo valmiiksi pienituloisiin. Keskustalainen valtionvarainministeri Katri Kulmuni on jo väläytellyt medialle tulevista leikkauksista, ja yhä useampi tulee varmasti menettämään työpaikkansa. Vaadimme, että puheet leikkauslistoista lopetetaan ja ryhdytään hankkimaan jälleenrakennukseen lisätuloja luopumalla hävittäjähankinnoista, toteuttamalla oikeudenmukaisia verouudistuksia, luomalla työpaikkoja julkiselle sektorille sekä edistämällä julkista palvelutuotantoa.


Vaadimme, että puheet leikkauslistoista lopetetaan.

Kommunistinuoret, SKP ja Demokraattinen sivistysliitto järjestivät keskiviikkona 8.4. etäopintotilaisuuden striiminä Kommunistinuorten Facebook-sivulla. Striimissä alustamassa olivat DSL:n pääsihteeri Jari Karttunen, joka käsitteli alustuksessaan kapitalistisen järjestelmän kriisiytymistä ja rakenteiden vinoumia, jotka synnyttävät ja pahentavat kriisejä sekä Kommunistinuorten puheenjohtaja Jiri Mäntysalo, joka kävi läpi ja analysoi muiden poliittisten nuorisojärjestöjen kannanottoja koronavirustilanteeseen Suomessa ja kansainvälisesti sekä kertoi Kommunistinuorten #EiAutaMarkkinavoimat-kampanjasta ja sen tavoitteista.


Parhaillaan on nähtävissä, miten kapitalismi pahentaa koronaviruksen vaikutuksia. Näitä vaikutuksia näkyy kaikkialla, mutta kaikista räikeimmin niissä maissa, joissa terveydenhuolto on isolta osin yksityisten toimijoiden käsissä ja voitontavoittelulle alisteista, ja joissa julkinen terveydenhoitojärjestelmä on pitkään kärsinyt aliresurssoinnista ja palvelujen keskittämisistä, ulkoistamisista ja yksityistämisistä. Myös Suomessa kriisiin varautuminen ja sen hoitaminen olisi vielä tehokkaampaa ilman vuosikymmeniä kestänyttä terveydenhoitojärjestelmän uusliberaalia kehitystä.


Myös Suomessa kriisiin varautuminen ja sen hoitaminen olisi vielä tehokkaampaa ilman vuosikymmeniä kestänyttä terveydenhoitojärjestelmän uusliberaalia kehitystä.

Vaadimme, että toimenpiteisiin julkisen sektorin vahvistamiseksi ryhdytään ja terveydenhoitojärjestelmää kehitetään julkisiin lähipalveluihin pohjautuen myös koronakriisin jälkeen. Tämä tarkoittaa konkreettisesti sitä, että julkisten sote-palvelujen resurssointi hoidetaan kuntoon niin, että yksiköissä on riittävästi henkilöstöä, turvalliset ja terveelliset tilat sekä kunnolliset varusteet ja tarvikkeet. Hoitajamitoitus 0,7 on hyvä alku, mutta sellaisenaan riittämätön. Tekoja tarvitaan vielä paljon enemmän.


Yhteiskunnallisesti juuri nyt on oikea aika kyseenalaistaa kapitalismi, todeta sen mahdottomuus ja ryhtyä toimimaan yhteisen hyvän nimiin kansan ja työväenluokan edun mukaisesti. Näin selviydymme kriiseistäkin sujuvammin.