Etsi

#EiAutaMarkkinavoimat: Koronaviruksen vastaisen taistelun rasitteet tulee jakaa oikeudenmukaisestiSuojatoimenpiteenä koronaviruspandemiaa vastaan on Suomi monien muiden maiden tavoin lähes pysähtynyt. Ulkonaliikkumista on rajoitettu esimerkiksi sulkemalla liikuntapaikkoja ja ravintoloita sekä kieltämällä ihmisiä yhteen kokoavia tapahtumia. Koko Uudenmaan alue, jossa virustartuntoja on todettu eniten, on eristetty ja suljettu muulta kuin välttämättömältä liikenteeltä.

Toistaiseksi toimenpiteet ovat olleet tarkoituksenmukaisia ja toimivia. Viimeisimpien tietojen mukaan viruksen leviämistä on onnistuttu hidastamaan. Haluamme kuitenkin muistuttaa, ettei poikkeustilan varjolla tule tarpeettomasti haitata demokraattisen yhteiskunnan toimintaa ja ihmisoikeuksien toteutumista. Autoritääristen käytäntöjen vaara on kriisitilanteessa ilmeinen ja sitä pitää torjua meillä ja maailmalla. Vaadimme turvapaikanhakijoiden oikeutta hakea turvaa maansa rajojen ulkopuolelta sekä pakolaisleirien tehokkaampaa suojaamista koronavirusta vastaan. Suomen hallituksen on myös toimittava humanismin ja kansainvälisen solidaarisuuden mukaisesti Kreikan saarten pakolaistilanteen helpottamiseksi.


Vaadimme turvapaikanhakijoiden oikeutta hakea turvaa maansa rajojen ulkopuolelta sekä pakolaisleirien tehokkaampaa suojaamista koronavirusta vastaan.

Meidän on myös osoitettava solidaarisuutta työläisille, jotka ovat etulinjassa koronaviruksen vastaisessa taistelussa. Kriisi on tehnyt näkyväksi yhteiskuntaa ylläpitävän työn merkityksen ja erityisesti terveydenhoitohenkilökunnan aseman. Vaadimme tämän työn arvon tunnustamista muutenkin kuin juhlapuheissa. Tämän panoksen on näyttävä myös parempina palkkoina ja parempina työehtoina. Irtisanomisia ei tule tänä aikana tuotannollis-taloudellisiin syihin vedoten tehdä.

Vaikka osalla palkkatyötä tekevistä on mahdollisuus tehdä etätöitä, on muistettava, että kaikilla asia ei ole näin. Varsinkin freelancerien, itsensätyöllistäjien sekä pätkä- ja silpputöitä tekevien toimeentulo saattaa olla yhteiskunnan poikkeusoloissa vaakalaudalla. Tähän ongelmaan ratkaisuna olisi nykyistä korkeampi, kohtuulliseen elämiseen riittävä, perusturvan taso heille, jotka eivät muuten pysty toimeentuloaan varmistamaan.


Varsinkin freelancerien, itsensätyöllistäjien sekä pätkä- ja silpputöitä tekevien toimeentulo saattaa olla yhteiskunnan poikkeusoloissa vaakalaudalla.

Hallitukset ympäri Euroopan ovat nyt myös valmiita tukemaan yrityksiä ennennäkemättömällä tavalla. Pienten ja keskisuurien yritysten tilapäinen tukeminen on välttämätöntä talouden ja palveluiden ylläpitämiseksi. On kuitenkin varottava ja vältettävä yhteisten verovarojen päätymistä taloudelliseksi voitoksi kapitalisteille. Vaadimme, ettei yritysten osingonmaksua ja voitontavoittelua kustanneta verovaroin vaan sen sijaan autetaan kriisistä johtuen taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneita pienyrittäjiä ja yhteiskunnalle välttämättömiä palveluita. Yrittäjäriskiin ja työllistämisvaikutuksiin vedonneet veronkiertäjät eivät saa nyt hädän hetkellä jatkaa veroparatiisitiliensä kasvattamista yhteisillä varoilla!

Koronaviruksen aiheuttama kriisi tuo kansainvälisen markkinatalouden vääryydet näkyviin ja luo meille tilaisuuden niiden korjaamiseksi. Aloitetaan työ paremman maailman rakentamiseksi.

Yhdessä olemme vahvoja!