Etsi

Aluevaalit ja nykyinen tilanne luokkataistelussa


SKP:n aluevaalijulisteen yläosa, jossa näkyy Sira Moksin poliittisia pilapiirroksia.
SKP:n aluevaalijulisteessa kysytään Sira Moksin piirrosten siivittämänä haluatko lisää tätä samaa vai paremmat palvelut.

Marxilaisen kansalaisaktivistin Tane Lehtisen mukaan Suomen porvarillinen demokratia on marssittamassa eteemme "uuden" irvikuvan demokratiasta: aluevaalit, jotka järjestetään 23. tammikuuta 2022. Muodollisesti katsoen se näyttää demokraattiselta, sillä siinä kansalaisten sallitaan äänestää, mutta sisällöllisesti nämä vaalit ovat vastakkaisia demokratialle. Ne ovat verhona vallan absoluuttiselle keskittämiselle entistä harvempiin käsiin ja entistä vähäisemmällä demokratialla, kirjoittaa Lehtinen. Julkaisemme Lehtisen kirjoituksen Kommunistinuorten sivuilla.


"Näiden "uusien" niin kutsuttujen "hyvinvointialueiden" taustalla oleva historia ulottuu kauas, jo yli 15 vuoden päähän, Vanhasen I hallitukseen. Tunnetusti Sipilä ajoi karille tässä asiassa, ja useampaankin otteeseen. Nykyinen Marinin hallitus – Suomen "suosituin" hallitus – on saanut tämän aikaan.

Alueiden epädemokraattinen luonne

Mistä aluevaaleissa päätetään? Monet vastaavat: "en tiedä", mikä sisältää jo totuuden siemenen, sillä näissä vaaleissa, joissa näennäisesti päätetään sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta, ei tosiasiassa päätetä mistään.


"Laki hyvinvointialueesta" puhuu yhtäältä alueiden "itsehallinnosta", mutta toiselta puolen alueet on täysin kahlittu julkisen talouden suunnitelmaan. Sen todellista luonnetta kuvaa hyvin lain 11 §: "Valtiovarainministeriö seuraa yleisesti hyvinvointialueiden toimintaa ja taloutta sekä huolehtii, että hyvinvointialueiden itsehallinto otetaan huomioon hyvinvointialueiden koskevan lainsäädännön valmistelussa". Mitä jää jäljelle itsehallinnosta? Tosiasiassa kaikki valta keskitetään keskushallinnolle, ja sen sisällä valtiovarainministeriölle annetaan huomattava rooli.


Kun porvaristo käy käsiksi omaan demokratiaansa, on tuon demokratian rippeitäkin puolustettava, sillä se on proletariaatille hyväksi,