Etsi

47-kertaiset tuloerot ovat yksinkertaisesti väärin

Tänään Suomessa on niin sanottu Fat Cat Day, alun perin Britanniasta liikkeelle lähtenyt perinne, jonka tarkoituksena on kertoa kunkin maan tuloerojen suuruudesta. Tänä vuonna Suomen Fat Cat Day ajoittuu päivään 9. maaliskuuta, joka tarkoittaa sitä, että palkansaajan on tienattava keskimäärin 47 päivää tienatakseen saman summan, jonka pörssiyhtiön toimitusjohtaja tienaa yhdessä päivässä.* Toisin sanoen keskimääräiset palkansaajat tienaavat 47 kertaa vähemmän kuin pörssiyhtiön toimitusjohtaja. Tämä on väärin. Rikkaiden suosimisen on syytä loppua!


Tilanne on Suomessa hälyttävä ensinnäkin tuloerojen suuruus huomioiden sekä siksi, että viime vuonna palkansaajan tuli tienata 34 työpäivää pörssiyhtiön toimitusjohtajan päiväpalkkaa vastaavan summan eteen. Jo vuodessa ero on siis kasvanut huomattavasti. Tilanteeseen tulee reagoida tulo- ja varallisuuseroja kaventavilla oikeudenmukaisilla toimenpiteillä, jotka katkaisevat yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kierteen.


Vaadimme verotusjärjestelmän muutoksia, joilla verotuksen painopistettä siirretään pääomien verotukseen, joka on Suomessa yli 5 miljardia euroa EU:n keskiarvoa kevyempää. Suurille jättipalkoille tulee asettaa oikeudenmukainen palkkakatto. Lisäksi on puututtava huolestuttavaan köyhyyskehitykseen takaamalla 1200 euron perusturva jokaiselle sitä tarvitsevalle sekä turvattava reilu vähimmäispalkka työstä. Heikkojen työehtojen ja epävarmojen työsuhteiden, kuten pätkä-, keikka- ja osa-aikatöiden, lisääntyminen kokoaikaisen työn vähenemisen kustannuksella on pysäytettävä muun muassa luomalla lisää kokoaikaisia työpaikkoja varsinkin julkiselle sektorille


Tärkeitä toimia eriarvoisuuden vähentämiseksi on myös tukea julkisten lähipalvelujen; sosiaali- ja terveyspalvelujen, koulujen ja kirjastojen toimivuutta resursoimalla palveluihin riittävästi ja pitämällä ne kuntien omana tuotantona lähellä ihmisiä.


Tulo- ja varallisuuserojen kaventaminen vaatii politiikkaa, jolla heikoimmassa asemassa olevat nostetaan pois köyhyysrajan alapuolelta sekä progressiivisuuden nimissä jokainen osallistuu yhteiskunnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen verojenmaksun muodossa maksukykynsä mukaan. Tällä hetkellä porvarit eivät siihen osallistu, joten korjattavaa riittää.


*Tiedot perustuvat STTK:n tekemiin laskelmiin, joissa on käytetty lähteinä yhtiöiden julkisia vuosikertomuksia ja Tilastokeskuksen tietoja.